Esteu aquí

Click sobre l'imatge per ampliar

Actualitat

Picassent obté 5 milions d'euros de la Unió Europea per dur a terme l'Estratègia de Desenvolupament Urbana Sostenible
L'Ajuntament de Picassent rebrà una ajuda de 5 milions d'euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020 per cofinançar l'Edusi
Divendres
11
Maig
2018
14
00
URBANISME I MEDI AMBIENT

Esta és la primera vegada que l'Ajuntament de Picassent aconsegueix unes ajudes directes d'Europa de caràcter tan elevat. I és que, l'esforç i el treball realitzat durant els últims mesos es veuen ara compensats amb aquests fons. Un treball, fruit de la participació ciutadana, a través de les associacions del municipi, els representants del Consell de la Infància, estudiants de l'IES l’Om, veïns i veïnes de Picassent i els portaveus dels grups polítics que conformen el consistori. Per este motiu, recentment es van definir i van presentar les línies estratègiques de l'EDUSI, les quals es van aprovar per unanimitat per part de tots els grups polítics durant la celebració d'un plenari extraordinari en el mes de desembre.

 

Les línies d'esta estratègia pretenen donar resposta a quins reptes té Picassent com a municipi de cara al futur, seguint les línies de millora de la mobilitat urbana, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i els serveis públics municipals, la millora de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, enfocat a la modernització de l'administració electrònica i a serveis urbans intel·ligents per al desenvolupament de l'Smart City així com també la conservació i la protecció del medi ambient.

 

Segons ha manifestat l'alcaldessa del municipi «És un esdeveniment històric per a Picassent ja que a més del reconeixement extraordinari al treball ben fet, comencem un camí cap a un municipi més modern, integrador, verd i sostenible. Hem d'estar totes i tots molt contents perquè a través del treball realitzat s'han traçat les principals línies d'actuació en les quals es basa esta estratègia que complirà amb el compromís de millorar el benestar i la qualitat de vida de les picassentines i els picassentins».

 

Ara, l'Ajuntament aportarà els altres 5 milions d'euros per completar aquesta estratègia que pretén aconseguir a llarg termini un municipi Intel·ligent, Sostenible, Integrador, Innovador i Impulsor.

 

Picassent integrador

Regenerar física, econòmica i socialment les zones de l'entorn urbà més desfavorides promovent la inclusió social i la lluita contra la pobresa i crear o rehabilitar infraestructures d'habitatge social i infraestructures socials que contribuïsquen al desenvolupament econòmic i social.

 

Línies d'actuació:

8. Projectes de compra i/o rehabilitació integral d'habitatges socials en barris desfavorits.
9. Creació, habilitació i/o millora d'espais destinats al desenvolupament d'activitats per a col·lectius vulnerables i grups desfavorits.
10. Programes de formació i inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió social.
11. Regeneració social de col·lectius vulnerables.
12. Rehabilitació del teixit productiu i comercial.

 

Picassent sostenible

Reduir les emissions de gasos efecte hivernacle a l'àrea urbana, fomentant la mobilitat urbana sostenible, millorant l'eficiència energètica i augmentant l'ús de les energies renovables. Incrementar el valor estètic del patrimoni històric i cultural, rehabilitar i valorar els entorns naturals i culturals de Picassent. Revitalitzar el casc urbà amb actuacions integrals que milloren l'entorn i el seu medi ambient i afavorisquen la cohesió social. Millora de la qualitat atmosfèrica.

Línies d'actuació:

3. Millora de la mobilitat urbana sostenible.
4. Millora de l'eficiència energètica dels edificis i serveis públics municipals.
5. Rehabilitació i valoració del patrimoni històric, arquitectònic, cultural i natural de l'àrea urbana.
6. Rehabilitació física i integral de sòls urbans.
7. Millora de la qualitat atmosfèrica urbana.

 

Picassent intel·ligent

Convertir Picassent en una Smart City. Avançar cap a l'esmartització en els diferents àmbits funcionals, no només a nivell de SmartGovernance, Smart Mobility i Smart Environment, sinó també a nivell de Smart Economy, Smart People i Smart Living. Un Picassent intel·ligent que aconsegueix la revitalització econòmica i social en condicions d'igualtat i no discriminació amb serveis d'interès ciutadà, accessibles per a tota la ciutadania i inclusius i una ciutadania sense bretxa digital i que interaccione de manera bidireccional amb els serveis digitals. Millorar l'eficiència i gestió dels serveis, aconseguir un sistema interoperable amb altres sistemes i serveis, transparent i al seu torn que permeta el control i seguiment d'estos.

Línies d'actuació:

1. Modernització de l'Administració electrònica a través de les noves tecnologies.
2. Serveis urbans intel·ligents per al desenvolupament de l'Smart City.

 

Picassent innovador i impulsor

Fer de Picassent un municipi referent com a impulsor de la innovació en tots els sectors del teixit econòmic i amb especial èmfasi en el sector agrícola, impulsor de l'economia mitjançant la millora de la competitivitat de les empreses, consolidació dels polígons industrials i millora de la seua accessibilitat i foment de l'esperit emprenedor. Un municipi impulsor de l'aprenentatge continu i capacitació en el sector agrícola. Per ser innovador i impulsor és necessari garantir una mobilitat sense fissures i adequar la xarxa de carreteres.

Línies d'actuació:

13. Millora de l'accessibilitat als polígons industrials: rotondes en l'eix central i entrada al polígon de Picassent .
14. Millora de la connexió viària completant la ronda oest de circumval·lació de Picassent i accessos al municipi.
15. Creació d'un aparcament per afavorir la intermodalitat.
16. Aprenentatge continu i capacitació en el sector agrícola.
17. Economia circular agrícola. 

 

Site developed with Drupal