Esteu aquí

AVÍS EMPRESES: REGISTRE OFICIAL ABANS DEL 9 DE SETEMBRE

ABANS DEL 9 DE SETEMBRE DE 2018 ELS LICITADORS QUE ES PRESENTEN A PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ REALITZATS A TRAVÉS EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT HAURAN D'ESTAR INSCRITS EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I EMPRESES CLASSIFICADES DE L'ESTAT (ROLECE) O BÉ DE LA CCAA.

 

Estar inscrit abans del 9 de setembre facilitarà la participació de les empreses en els procediments oberts simplificats de les Administracions, ja que el procés d'inscripció comporta un temps.

 

ESTAR INSCRIT EN ROLECE ÉS OBLIGATORI, A PARTIR DEL 9 DE SETEMBRE, PER A TOTA EMPRESA QUE VULGA PARTICIPAR EN UNA LICITACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ.

 

Obligatorietat recollida en la LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE [1], de Contractes del Sector Públic. El ROLECE depén del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o bé de la CCAA corresponent. El registre suposa per a les empreses el no haver de presentar la documentació administrativa en cada procediment de contractació i permet concentrar els seus esforços en la proposta tècnica i econòmica.

 

Suport ROLECE i més informació (atenció a proveïdors) en 91 443 0995 - web: Registre licitadors - rolece@minhap.es

 

Site developed with Drupal