Esteu aquí

NORMÉS D'ÚS - CASA DE CULTURA

- Puntualitat. Una vegada començat l’espectacle no es permetrà l’accés a la sala, per la qual cosa es prega puntualitat i estar pendent dels horaris de programació.

- Espai lliure de fums. En atenció a les disposicions legals vigents, no es permet fumar a l’interior de l'edifici.

- Aliments. A l’interior de la sala, no és possible consumir aliments ni begudes durant la representació.

- Fotografies i enregistraments. No es permet cap tipus d’enregistrament dels espectacles sense autorització expressa de la companyia o de la Casa de Cultura.

- Rellotges i telèfons mòbils. Els espectadors i espectadores han d’assegurar-se que cap aparell no emetrà senyals acústics que distraguen l’atenció del públic i dels intèrprets.

- Canvis. Esta programació està subjecta a possibles variacions. Si per causes imprevistes així es produïra, el TAMA ho anunciarà amb antelació.

- Devolucions. Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni se’n tornarà l’import, excepte en el cas d’anul·lació del calendari de programació.

- Ocupació. Per raons de seguretat i d’evacuació, la sala no pot superar l'aforament i els corredors no poden ocupar-se.

 

> TORNAR A CASA DE CULTURA

 

Site developed with Drupal