Esteu aquí

Majors

 

A continuació detallem els diferents serveis que es presten des de l'àrea:

 

-Atenció a la Dependència

El Servei d’Atenció a la Dependència de l'Ajuntament acompanya i assessora els ciutadans en el procés de presentació de sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència per beneficiar-se de les prestacions socials i econòmiques aprovades pels governs de l'Estat i de la Generalitat Valenciana, amb l'objectiu de promoure la seua autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència. 


Una vegada presentades estes sol·licituds, un professional valora cas per cas, al domicili o al centre on resideix la persona, utilitzant el Barem de Valoració de Dependència. La Generalitat emet la resolució de grau, que determina els drets de les persones valorades en funció de la cartera de serveis vigent. Una vegada envia la resolució als ciutadans i ho notifica a l’Ajuntament, els serveis socials inicien l’expedient per elaborar un pla individual d’atenció en funció de la situació sociofamiliar de la persona i de la cartera de serveis a la qual té dret a accedir en funció del grau atorgat. 


-Servei Ajuda a Domicili

El Servei d'Ajuda a Domicili és un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals en la vida diària, proporcionant- los atenció directa en la pròpia llar per mitjà d'intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

 

CARACTERÍSTIQUES

Afavorir que les persones majors puguen continuar en el seu domicili i en el seu entorn sociofamiliar.

Atendre situacions de crisi personal o familiar.

Col·laborar amb les famílies quan no puguen atendre totalment les necessitats de l'usuari per elles mateixes.

 

-Programa Menjar a Casa

És un programa d'atenció domiciliària, que consisteix en l'entrega diària, de dilluns a divendres, excepte els festius de caràcter nacional i autonòmic, d'un menú complet, que consta de dos plats i postres, adaptat a les necessitats nutritives de cada usuari, segons un informe mèdic. El servei contribueix a la permanència de les persones majors al seu entorn habitual i alhora millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida.
 

- Teleassistència domiciliària

El servei de teleassistència domiciliària és un servei d’atenció permanent i a distància adreçat a persones majors i a persones amb discapacitat física que facilita una resposta ràpida i adequada davant qualsevol eventualitat que puga sorgir. Es tracta d’un sistema que permet la connexió permanent entre l’usuari i un centre d’atenció atès per professionals.

Els usuaris tenen un dispositiu que porten constantment posat perquè en cas de necessitat l’accionen i contacten amb el centre d’atenció mitjançant la línia telefònica i un equipament de comunicacions informàtic específic.

Poden ser destinataris les persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat física, sempre i quan tinguen dificultat per desenvolupar les activitats bàsiques ordinàries.

- Servei de Transport per a persones amb Mobilitat Reduïda

Este servei consisteix a traslladar persones amb problemes de mobilitat des del seu domicili fins a les següents destinacions:

Centre de Salut

Centre de Convivència

Centre Social

Poliesportiu Municipal

 

- Fisioteràpia per als majors

Servei municipal de fisioteràpia per a persones majors de 65 anys.

 

- Cursos i Tallers

L’Ajuntament de Picassent per tal de promoure la convivència i la participació comunitària, i amb la finalitat de millorar les condicions de vida de les persones majors, posa en marxa uns tallers de:

- Memòria

- Informàtica

- Valencià

- Anglés

Més informació i matrícules al Centre de Convivència de 10 a 14 h.

 

Site developed with Drupal