Esteu aquí

PREMIS PICASSENT 2018

OBJECTE

La regidoria de Cultura, Joventut i Promoció lingüística de l'Ajuntament de Picassent convoca la XXXV edició dels "PREMIS PICASSENT, CRISTÒFOR AGUADO I MEDINA":

 

PARTICIPANTS

Podran sol·licitar la seua participació, de forma individual o col·lectiva, en totes les modalitats convocades, les persones físiques, majors d'edat, que no estiguen incloses en les exclusions previstes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions ni pendents de justificar subvencions anteriors i que estiguen al corrent d'obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Picassent. Així mateix, hauran d'estar al corrent de les obligacions fiscals i tributàries i, si escau, amb la Seguretat Social. A més, en el cas de les modalitats locals de narrativa i poesia, caldrà estar empadronat/ada a Picassent a dia 1 de gener de 2018.

Es podran presentar fins a un màxim de 3 treballs en cadascuna de les modalitats, però no es podrà acumular més d'un premi. Les persones guanyadores en qualsevol de les modalitats dels Premis Picassent de l'edició 2017 no podran optar a cap premi.

 

REQUISITS DE LES OBRES

Els treballs presentats estaran escrits en valencià. Hauran de ser originals, inèdits i no haver sigut premiats en cap altre concurs.

 

 

 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

Periode obert fins les 14 hores del 30 de juny de 2018. Per a aquells treballs que s'envien per correu postal es considerarà com a data de presentació la mostrada en els mata-segells.

 

Lloc de presentació: Casa de Cultura (Picassent)
                                    C/ Jaume I, 15- 46220 Picassent (València) - Tel.: 96 123 58 59

 

 

 

Site developed with Drupal