Esteu aquí

Seguretat i protecciò

En línies generals, la finalitat de la Regidoria és la de protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana vetlant per la convivència pacífica, protegint a persones i béns, d'acord amb la normativa vigent. A més de les tasques de prevenció i minimització dels efectes de possibles situacions d'emergència.

Seguretat Ciutadana

Se centra en la pròpia seguretat ciutadana, la seguretat en espais públics, ordenació , adreça i control de trànsit de vehicles i de persones i les altres que la legislació vigent encomana.

Protecció Civil

Entre les seues funcions es troben les de prevenir situacions de risc que puguen afectar a la població, intervenir en situacions de catàstrofe, organitzant l'auxili i protecció de persones i de béns, en col·laboració amb la Policia Local, col·laborar en els actes de pública concurrència, en col·laboració amb la Policia Local, i altra que la legislació vigent encomana

 


Instal·lacions i contacte

POLICÍA LOCAL
96 123 50 50
C/ Barranc, 45
96 123 54 58

es/area/seguretat-proteccio

Oficines administratives: de dilluns a divendres de 8 a 15:15 h
Related article: 

 

Site developed with Drupal